RSS

Blog mesajları '2021' 'Mart'

İngilizcede Simple Past Tense (İngilizce Geçmiş Zaman) Detaylı Konu Anlatımıİngilizcede Simple Past Tense (İngilizce Geçmiş Zaman) Detaylı Konu Anlatımı

 

İngilizcede Simple Past Tense (Geçmiş Zaman), adından da anlaşılacağı gibi geçmişten bahsederken kullanılır. Günlük hayatta en sık karşılaşacağınız tenslerden bir tanesidir. Dolayısıyla, doğru bir şekilde öğrenmek önemlidir. Simple Past Tense hangi geçmiş zaman anlatımlarında kullanılır? Kısaca hangi durumda kullanıldığını anladıktan sonra örnekleri inceleyelim.

 

 

Simple Past Tense nedir?

 

Simple Past Tense, Türkçe karşılığı ile Geçmiş Zaman, geçmişte belirli bir zaman içerisinde başlamış ve artık sonlanmış olan eylemleri veya durumları anlatmak amacıyla kullanılan bir tenstir. 

 

Örnek,

Yesterday, I played tennis.

Dün tenis oynadım.

 

 

Bu örnek cümlede de görüldüğü gibi tenis oynama eylemi dün gerçekleşmiş ve bitmiştir. Daha fazla örnek cümle ile anlama netlik kazandırmadan önce Simple Past Tense ile cümle yapılarına göz atalım.

 

Olumlu cümleOlumsuz cümleSoru cümlesi
I played. (Ben oynadım.)I did not play. (Ben oynamadım.)Did I play? (Ben oynadım mı?)
You played. (Sen oynadın.)You did not play. (Sen oynamadın.)Did you play? (Sen oynadın mı?)
He/She/It played. (O oynadı.)He/She/It did not play. (O oynamadı.)Did he/she/it play? (O oynadı mı?)
We played. (Biz oynadık.)We did not play. (Biz oynamadık.)Did we play? (Biz oynadık mı?)
You played. (Siz oynadınız.)You did not play. (Siz oynamadınız.)Did you play? (Siz oynadınız mı?)
They played. (Onlar oynadılar.)They did not play. (Onlar oynamadılar.)Did they play? (Onlar oynadılar mı?)

 


  

Tablodaki örnek cümlede görüldüğü gibi Simple Past Tense cümle yapısı oluşturmak için sırasıyla aşağıdaki formüller takip edilir:

 

Olumlu Cümle: Özne + Yüklem (3. hâli) + Nesne

I + played + tennis.

 

Olumsuz Cümle: Özne + Did + Not + Yüklem (1. hâli) + Nesne

I +did not (didn’t) + play + tennis.

 

Soru Cümlesi: Did + Özne + Yüklem (1. hâli) + Nesne?

Did + I + play + tennis?

 

Birçok fiil sonuna –ed eki getirilerek geçmiş zaman haline sokulur. Ancak, birçok düzensiz fiil de vardır. Bunlar her hangi bir kurala uymaz ve ezberlememiz gerekir. Sık kullanılan düzensiz fiillerin geçmiş zaman halini bir tabloda inceleyelim.

 

Base form

Past tense

be
begin
break
bring
buy
build
choose
come
cost
cut
do
draw
drive
eat
feel
find
get
give
go
have
hear
hold
keep
know
leave
lead
let
lie
lose
make
mean
meet
pay
put
run
say
sell
send
set
sit
speak
spend
stand
take
teach
tell
think
understand
wear
win
write

was/were
began
broke
brought
bought
built
chose
came
cost
cut
did
drew
drove
ate
felt
found
got
gave
went
had
heard
held
kept
knew
left
led
let
lay
lost
made
meant
met
paid
put
ran
said
sold
sent
set
sat
spoke
spent
stood
took
taught
told
thought
understood
wore
won
wroteKullanım Yerleri

 

Bu Tense'in kullanıldığı durumları çoğunlukla 3 grupta toplayabiliriz.
 

1. Geçmiş zamanda kesin belirli bir tarihte yapılan eylemlerde

I met Sarah last Saturday.
Geçen cumartesi Sarah ile buluştum.

 

Did you go to school yesterday?
Dün okula gittin mi?

 

2. Geçmiş zamanda bir süre devam eden eylemlerde

I lived in Italy for five years.
İtalya’da beş sene yaşadım.

 

They watched tv all night.
Bütün gece televizyon izlediler. 

 

3. Geçmiş zamana ait alışkanlıklarda

She played the guitar.
Gitar çalardı.

 

I studied French when I was a child.
Çocukken Fransızca okudum.İngilizcede Geçmiş Zamanı (Simple Past Tense) kısaca özetledik. Sık sık tekrar etmeyi ve düzensiz fiilleri ezberlemeyi unutmayın. Aşağıdaki İngilizcede Zamanlar Videomuzdan Geçmiş Zaman konusunu (00:49'dan başlayarak) kısaca tekrar edebilirsiniz. İngilizceyi daha detaylı öğrenmek için eğitim setlerimizi, online kursumuzu ve diğer dil öğrenim yayınlarımızı sayfamızdan inceleyebilirsiniz.Almanca Fiil ÇekimleriAlmanca Fiil Çekimleri

 

Fiiller sözlükte mastar halinde bulunur. Almancada fiillerin mastar halleri –en (arbeiten-çalışmak) ya da –n (wandern-gezmek) ekleri ile biterler. Eğer mastarın son eki atılırsa, geriye fiilin kökü kalır - arbeit-, wander-. Fiil kökü her bir kişi zamiri için farklı bir son ek alır.

 

Şimdi bu fiillerin Geniş/Şimdiki Zamanda (Präsens) çekimlerine bakalım.

 

 arbeiten – arbeit-en  (çalışmak)Türkçesi
ich arbeiteBen çalışırım/çalışıyorum.
du arbeitestSen çalışırsın/çalışıyorsun.
er/sie/es arbeitetO çalışır/çalışıyor.
wir arbeitenBiz çalışırız/çalışıyoruz.
ihr arbeitetSiz çalışırsınız/çalışıyorsunuz.
Sie arbeitenOnlar çalışırlar/çalışıyorlar.

 

wandern– wander-n  (gezmek)Türkçesi
ich wandereBen gezerim/geziyorum.
du wanderstSen gezersin/geziyorsun.
er/sie/es wandertO gezer/geziyor.
wir wandernBiz gezeriz/geziyorsunuz.
ihr wandertSiz gezersiniz/geziyorsunuz.
Sie wandernOnlar gezerler/geziyorlar.

 

Almancada Düzensiz Fiiller

 

Bazı fiil çekimleri düzensizdir. Bunları ezberlememiz gerekir. Örneğin, Almancada en sık kullanılan sein (olmak) ve haben (sahip olmak) fiilleri.

sein (olmak)haben (sahip olmak)
ich binich habe
du bistdu hast
er/sie/es ister/sie/es hat
wir sindwir haben
ihr seidihr habt
Sie sindSie haben

 

Almancayı daha detaylı öğrenmek için eğitim setleri, kitaplar ve online kurs seçeneklerimiz için yayınlar sayfamızı incelemeyi unutmayın.

 

İngilizce Zamanlar (Tenseler) - İngilizcede Tüm Zamanlar Konu Anlatımıİngilizcede Tüm Zamanlar (Tense): Konu Anlatımı

 

İyi İngilizce konuşabilmek için zamanları doğru öğrenmek çok önemlidir. Zamanlar (Tenses) konusunu doğru bir şekilde kavradığınızda ne seviyede olursanız olun sağlam bir iletişim kurabilirsiniz.

Bunun için, tüm İngilizce zamanları yani tensleri (tenses) bir arada göreceğiz. İlk önce İngilizce zamanları genel olarak ele alıp sonrasında pratik ve basit örneklerle konuyu detaylı bir şekilde öğreneceğiz.

 

İngilizce Zamanlar Kaç Tanedir?

 

İngilizcedeki tüm zamanlar altı temel kategoriye ayrılır:

 

 1. Geçmişle ilgili zamanlar
 2. Geçmişten günümüze uzanan zamanlar
 3. Şimdiki zaman
 4. Gelecekle ilgili zamanlar
 5. Geçmişten geleceğe uzanan zamanlar
 6. Geniş zaman

 

İngilizcede tüm zamanları altı kategoriye ayırarak bu zamanların altında yer alan tensleri anlamamız daha kolay olacaktır. Şimdi bu tenslerin tek tek isimlerini, ne anlattıklarını ve hangi durumlarda kullanıldıklarını göreceğiz. Her bir zaman için örnek cümleler vererek konuyu pekiştireceğiz.

 

 

 1. Geçmişle ilgili İngilizce zamanlar

 

Bu İngilizce zamanlar, geçmişte gerçekleşmiş ve bitmiş bugün ile ilgilisi olmayan olay ve durumları anlatırken kullanılır. Örneğin, tatile gittim ve döndüm. Yani, eylem gerçekleşti ve bitti. Böyle durumlarda bu kategorideki zamanlar kullanılır. Bu zamanlara ait tense isimleri aşağıdaki gibidir.

o   Past Simple

o   Past Continuous

o   Past Perfect

o   Past Perfect Continuous:

 

 

 1. Geçmişten günümüze uzanan İngilizce zamanlar

 

Bu bölümdeki İngilizce tensler geçmişte başlayıp şu ana kadar devam eden ya da yeni bitmiş eylem veya durumları anlatırken kullanılır. Eylemin kendisi tamamlanmış olsa bile etkisinin devam etmesi de yeterlidir. Örneğin, ödevimi önceden yaptım ama yapmış olmam hala geçerliliğini koruyor. 

Bunun gibi durumlarda aşağıdaki zamanları kullanırız.

o   Present Perfect

o   Present Perfect Continuous

 

 1. İngilizce Şimdiki zaman

 

İngilizce Şimdiki Zaman şu an gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılır. Örneğin, ben şimdi kitap okuyorum cümlesi için bu zamanı kullanırız.

o   Present Continuous

 

 

 1. Gelecekle ilgili İngilizce zamanlar

 

Bu bölümdeki zamanlar gelecekle ilgili durum ve eylemleri ifade eder. Örneğin, okula gideceğim tarzı bir cümle için bu zamanları kullanırız.

o   Will

o   Be Going To

o   Future Continuous

 

 

 1. Geçmişten geleceğe uzanan İngilizce zamanlar

 

Bu bölümdeki tenseler geçmişten geleceğe uzanan bir zamanı anlatmak için kullanılır. Örneğin, “2040 yılı itibariyle 30 yıldır İtalya’da yaşıyor olacağım”. Yani, şu an veya geçmiş ile gelecekte bir zaman arasında sonuçlanmamış bir eylem veya olayı belirtir.

o   Future Perfect

o   Future Perfect Continuous

 

 

 1. İngilizce Geniş zaman

 

İngilizcede Simple Present Tense Türkçede ‘Geniş Zaman’ anlamına geliyor. Kullanımı da aynı Türkçedeki gibi hobilerden, alışkanlıklardan, genel doğrulardan bahsederken kullanılır. Tenis oynarım, Sabahları erken kalkarım gibi. 

o   Present Simple

 

 

İngilizce Tüm Zamanlar ile İlgili Örnek Cümleler

 

Şimdi yukarıda sıraladığımız zamanları tek bir örnek cümle üzerinden nasıl oluşturulduklarını bir arada görelim. “Ödev yapmak” gibi basit bir cümle ile hem tekrar yapmış olalım, hem de cümle yapılarını öğrenelim.

 

1. Geçmişle ilgili zamanlar

Past Simple: I did my homework. (Ödevimi yaptım.)

Past Continuous: I was doing my homework. (Ödevimi yapıyordum.)

Past Perfect: I had done my homework. (Ödevimi yapmıştım.)

Past Perfect Continuous: (Ödevimi yapıyordum.)

 

 

2. Geçmişten günümüze uzanan zamanlar

Present Perfect: I have done my homework. (Ödevimi yaptım.)

Present Perfect Continuous: I have been doing my homework. (Ödevimi yapıyorum.) *Bir süredir anlamı taşır.

 

 

3. Şimdiki zaman

Present Continuous: I am doing my homework. (Ödevimi yapıyorum.)

 

 

4. Gelecekle ilgili zamanlar

Will: I will do my homework. (Ödevimi yapacağım.)

Be Going To: I am going to do my homework. (Ödevimi yapacağım.)

Future Continuous: I will be doing my homework. (Ödevimi yapıyor olacağım.)

 

 

5. Geçmişten geleceğe uzanan zamanlar

Future Perfect: I will have done my homework. (Ödevimi yapmış olacağım.)

Future Perfect Continuous: I will have been doing my homework. (Ödevimi yapıyor olacağım.)

 

6. Geniş Zaman

Present Simple: I do my homework. (Ödevimi  yaparım.)

 

 

İngilizce Zamanların Farkları

 

Bazı İngilizce zamanların karşılığı Türkçede yoktur. Eğer Türkçe çevirileri üzerinden öğrenirsek doğru zamanı kullanmakta sıkıntı yaşayabiliriz. Örneğin, İngilizcede gelecek zaman için hem “will” hem de “going to” kalıplarını kullanabiliriz. Halbuki, Türkçede geleceği ifade etmek için fiile –ecek/-acak eklerini eklememiz yeterli oluyor. Şimdi, İngilizcede çok karıştırılan zamanları ve bunları nasıl ayırt edebileceğimizi örnekler ile göreceğiz.

 

Past Simple ve Present Perfect Farkı

Bu iki zamanın Türkçe çevirileri aynıdır, ancak Past Simple ve Present Perfect arasında anlam bakımından çok büyük farklılıklar vardır. Past Simple geçmişi, Present Perfect günümüzü ilgilendirir.

Örneğin,

Past Simple: I lost my key. (Anahtarımı kaybettim.)

Present Perfect: I have lost my key. (Anahtarımı kaybettim.)

Yukarıdaki iki cümlenin çevirilerine baktığımızda anlam farklarını ayırt edemiyoruz. Bilmemiz gereken anlam farkı şu şekildedir: İlk cümle geçmişte belirli bir zamanda anahtarın kaybolduğunu ifade eder. Şu an kayıp olup olmadığı ile ilgili bir bilgi içermez. İkinci cümle ise anahtarın geçmişte kaybolduğunu ve günümüzde de hala kayıp durumda olduğunu bize anlatır.

Yani, Past Simple’da söylenen olaylar geçmişte olmuş ve günümüzde artık etkisi kalmamıştır. Ancak Present Perfect’te söylenen olaylar geçmişte olmasına rağmen günümüzü etkilemeye devam eder.

 

Past Continuous ve Past Perfect Continuous Farkı

Past Perfect geçmişte başlamış ve belli bir zamana kadar gerçekleşmiş olayları anlatmak için kullanırız. Past Perfect Continuous ise yine geçmişte başlamış ve belli bir zamana kadar gerçekleşmiş sürekli eylemlerden bahsedilirken kullanılır. Geçmişte belli bir zamana kadar yaptığımız, buradan sonra da yapmaya devam ettiğimiz eylemler için kullanırız.

 

o   Past Continuous: I was reading a book when my mom came. (Annem geldiğinde kitap okuyordum.)

o   Past Perfect Continuous: I had been reading a book for 2 hours when my mom came. (Annem geldiğinde iki saattir kitap okuyordum.)

 

Birinci cümle annem geldiği esnada kitap okuduğumu anlatıyor, ne zamandır okuduğumla ilgili bir bilgi içermiyor. Tam o esnada ne olduğunu anlatmaya yarıyor. İkinci cümlede ise annem vardığında iki saattir kitap okuduğumu ifade ediyor. Eylemin bir süredir devam ettiğini vurgulamak istediğimizde Past Continuous değil Past Perfect Continuous kullanmamız gerekir.

 

 

Will ve Be Going To Farkı

Bu iki kullanım kafa karıştırsa da aslında aralarında basit bir fark vardır. Planlanmamış, spontane gelişen kararlar için “will” kullanılır. Daha kesin ve planlı olayları anlatmak için “going to” kullanılır.

o   I will get a cup of tea. (Çay alacağım.)

o   I am going to go to the gym today. (Bugün spora gideceğim.)

 

İlk cümlede o an verilen bir karar söz konusu iken, ikinci cümle daha planlı bir eylemi anlatmaktadır.

 

Future Continuous ve  Future Perfect Continuous Farkı

Future Continuous gelecekte belirli bir anda gerçekleşecek olan eylemleri vurgularken, Future Perfect Continuous gelecekte gerçekleşecek bahsi geçen eylemin öncesindeki süreyi vurgular. Aradaki farkı anlamak için aşağıdaki örnekleri inceleyin.

 

o   Future Continuous: She will be sleeping at six o’clock.

o   Future Perfect Continuous: At six o’clock, she will have been sleeping for ten hours.

 

 

Umarız İngilizce Zamanlar konusu daha net bir şekilde anlaşılmıştır. Daha detaylı bilgi edinmek ve pratik yapmak için Yayınlar sayfasından  İngilizce kitap ve kurslarımızı inceleyebilirsiniz.