RSS

Blog mesajları '2020' 'Eylül'

İngilizce Günler, Aylar, Mevsimlerİngilizce Gün, Ay, Mevsim İsimleri - Türkçe Çevirileri ve Örnek Cümleler

 

İngilizce gündelik konuşmaları anlayabilmemiz için İngilizce günler, aylar ve mevsimleri çok iyi bilmemiz gerekmektedir.

 

İngilizce Günler

 

Öncelikle İngilizce günler tablosuyla başlayalım. İngilizce günler yazılırken ilk harf büyük yazılır. Pazartesi gününden başlayarak İngilizce günler şöyledir:

 

GünlerTürkçesiKısaltması
MondayPazartesiMon.
TuesdaySalıTue.
WednesdayÇarşambaWed.
ThursdayPerşembeThu.
FridayCumaFri.
SaturdayCumartesiSat.
SundayPazarSun.

 

İngilizce günler cümle içinde "on" edatıyla kullanılırlar.

 

Örnek:

 

We don't go to school on Sundays.

 

Pazar günleri okula gitmiyoruz.

 

I have to go to work on Monday.

 

Pazartesi işe gitmem lazım.

 

İngilizce Aylar

 

İngilizce aylar yazılırken İngilizce günlerde olduğu gibi ilk harf büyük yazılır. Ocak ayından başlayarak İngilizce aylar şu şekildedir:

 

AylarTürkçesiKısaltması
JanuaryOcakJan.
FebruaryŞubatFeb.
MarchMartMar.
AprilNisanApr.
MayMayısMay
JuneHaziranJun.
JulyTemmuzJul.
AugustAğustosAug.
SeptemberEylülSep.
OctoberEkimOct.
NovemberKasımNov.
DecemberAralıkDec.

 

İngilizce aylar cümle içinde "in" edatıyla kullanılırlar.

 

Örnek:

 

We go on holiday in July.

 

Temmuz'da tatile gidiyoruz.

 

School starts in September.

 

Okul Eylül'de başlıyor

 

İngilizce Mevsimler

 

İngilizce mevsimler yazılırken ilk harf İngilizce günler ve İngilizce Aylar gibi büyük yazılmaz, küçük yazılır.

 

 
MevsimlerTürkçesi
fall (autumn)sonbahar
winterkış
springilkbahar
summeryaz

 

İngilizce mevsimler cümle içinde kullanılırken İngilizce aylar gibi "in" edatıyla kullanılırlar.

 

Örnek:

 

We go skiing in winter.

 

Kışın kayağa gideriz.

 

It is hot in summer.

 

Yazın hava sıcaktır.

 

Özet

 

İngilizce günler, aylar ve mevsimler konusunu öğrenmiş bulunuyoruz. Aklınızda kalması için tabloları baştan sona birkaç defa tekrarlamanızda fayda var. Hatırlamamız gereken kurallar: İngilizce günler ve aylar yazılırken ilk harf büyük, İngilizce mevsimler yazılırken ilk harf küçük yazılır. İngilizce günler cümle içinde "on" edatıyla, İngilizce aylar ve İngilizce mevsimler cümle içinde "in" edatıyla kullanılırlar.

Rusça Alfabe (Rus Kiril Alfabesi) ve Okunuşları

 

Rusça Alfabe (Rus Kiril Alfabesi) ve Okunuşları

 

Rus alfabesi Kiril alfabesinden türemiştir ve 33 harften oluşur.

 

HarfOkunuşu
А аa
Б бbe
В вve
Г гge
Д дde
Е еye
Ё ёyo
Ж жje
З зze
И иi
Й йiy
К кka
Л лel
М мem
Н нen
О оо
П пpe
Р рer
С сes
Т тte
У уu
Ф фef
Х хha
Ц цtse
Ч чçe
Ш шşa
Щ щşı
ъ ъKalınlaştırma-sertleştirme işaretidir.
Ы ыI
ь ьİnceltme-yumuşatma işaretidir.
Э эe
Ю юyu veya ü
Я яya

 

Rus alfabesi her ne kadar komplike gibi gözükse de harflerin okunuşları çoğunlukla yazıldığı gibidir. Dolayısıyla rus alfabesini öğrenmek göründüğü kadar zor değildir. Rusça öğrenmenin asıl zorluğu padejler (ismin halleri) ve bazı rusça kelimelerin akılda kalmasının zorluğudur.

 

Notlar:

 

"Е, e" harfi kelime başında ve kelime içinde ünlülerden sonra [ye] olarak okunurken kelime içerisinde ünsüzlerden sonra [e] olarak okunur. örn: Елена [Yelena]

 

"Ё, ё" harfi de kelime başında ve kelime içinde ünlülerden sonra [yo'] olarak okunurken kelime içerisinde ünsüzlerden sonra [ö] sesini karşılamaktadır. örn: ёлка [yo'lka] "Yılbaşı ağacı".

 

"Э" harfi genellikle kelime başında bulunur ve [e] sesini karşılamak için kullanılır. örn: экватор [ekvator]

 

 

İngilizcede Present Perfect Tense Nedir, Nasıl Kullanılır: Detaylı Konu Anlatımı

 

Türkçede Present Perfect Tense’in tam bir karşılığı bulunmadığı için genellikle Türk öğrenciler İngilizce öğrenirken bu zamanı kullanmakta zorlanırlar. Nerede kullanılacağı, yine geçmiş zamanı anlatan Simple Past Tense ile sıkça karıştırılır. Bu iki zamanın Türkçeye çevriliş şekilleri benzese de kullanım alanları farklıdır ve İngilizcede günlük hayatta çok yaygın kullanılan Present Perfect Tense'in doğru kullanım şeklini anlamak gerekir. Bu derste basit örnekler ve pratik bir anlatımla Present Perfect Tense nedir ve nasıl kullanılır inceleyelim.

 

Present Perfect Tense Nedir?

 

Present Perfect Tense, geçmişte meydana gelmiş olan, etkileri hala devam eden bir durumu ya da olayı ifade etmek için kullanılan zaman dilimidir. Şunu unutmamak gerekir; Present Perfect Tense ile yapılan cümlelerde geçmişte yapılan işin ne zaman yapıldığı değil, özellikle yapılmış olup olmadığı önemlidir.

 

Present Perfect Tense'in kullanılım alanlarını örnek cümlelerle incelemeden önce Present Perfect Tense ile cümle yapılarına göz atalım.

 

Present Perfect Tense Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümle Yapısı

 

Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi
I have played. (Ben oynadım.)I have not played. (Ben oynamadım.)Have I played? (Ben oynadım mı?)
You have played. (Sen oynadın.)You have not played. (Sen oynamadın.)Have you played? (Sen oynadın mı?)
He/She/It has played. (O oynadı.)He/She/It has not played. (O oynamadı.)Has he/she/it played? (O oynadı mı?)
We have played. (Biz oynadık.)We have not played. (Biz oynamadık.)Have we played? (Biz oynadık mı?)
You have played. (Siz oynadınız.)You have not played. (Siz oynamadınız.)Have you played? (Siz oynadınız mı?)
They have played. (Onlar oynadılar.)They have not played. (Onlar oynamadılar.)Have they played? (Onlar oynadılar mı?)

 

Yukarıdaki tablomuzda gördüğünüz gibi Present Perfect Tense bir cümle kurarken önce cümlenin başına özne gelir, yanına uygun yardımcı fiil seçilir ve son olarak fiilin 3. hali kullanılır. Tabloda da görüldüğü üzere bu tense Türkçeye Geçmiş Zaman olarak çevrilir. Aslında aralarında anlam farkı vardır. Bu farkı tam olarak anlayabilmek için hangi durumlarda kullanıldığına bakacağız şimdi.

 

Kullanım Yerleri

 

Şimdi Present Perfect Tense’in kullanım yerlerine bakalım. Present Perfect Tense geçmişte başlayıp hala devam eden olaylarda, daha önce yaşanmış deneyimler ve tecrübeleri aktarırken ve “just, yet, already, since, for, ever/never” gibi edatlarla kaşımıza çıkar.

 

Geçmişte başlayıp hala devam eden olaylar

 

En yaygın kullanım alanı, geçmişte başlamış ve etkileri hala devam eden eylem ve durumlar için kullanımıdır.

 

Örnekler:

 

I have been ill for two weeks. (İki haftadır hastayım.)

 

Hastalığım iki hafta önce başladı. Hala devam ediyor.

 

I have known Marta since 1985. (Marta'yı 1985'ten beri tanıyorum.)

 

Marta ile 1985'te tanıştım. Onu hala tanıyorum.

 

They have been here since 5 pm. (Saat 5'ten beri buradalar.)

 

Saat 5'te geldiler ve hala buradalar.

 

She has danced for a month. (Bir aydır dans ediyor.)

 

Bir ay önce dans etmeye başladı, hala ediyor.

 

Örneklerde de görüldüğü üzere bitmemiş devam eden eylemler ile Present Perfect Tense kullanımında çoğu zaman since ve for edatları karşımıza çıkar. Since geçmişteki belirli bir zamanı, for ise belirli bir zaman dilimi, bir süreci ifade eder.

 

Önceden yaşanmış deneyimler ve tecrübeler

 

Burada bir şeyin ne zaman yapıldığından ziyade yapılıp yapılmadığı ile ilgileniyoruz.

 

Örnekler:

 

I have been to London. (Londra’ya gittim.)

 

Londra'ya gitmişliğim (gitme tecrübem) var.

 

I have lived in Paris. (Paris’te yaşadım.)

 

Paris'te yaşamışlığım var.

 

Have you ever eaten Thai food? (Hiç Tai yemeği yedin mi?)

 

Tai yemeği yemişliğin var mı?

 

He has never been to America. (O Amerika'ya hiç gitmedi.)

 

Onun Amerika'ya gitmişliği yok.

 

Örneklerde de gördüğümüz gibi günümüze kadar devam eden tecrübeleri ifade ederken, sıklıkla ever (hiç) zarfını kullanırız. Olumsuz yapıda ise never (hiç) zarfını kullanırız.

 

Just, Yet, Already

 

Yukarıdaki örnek cümlelerde since, for, never ve ever edatlarının Present Perfect Tense ile yapılan cümlelerde kullanıldıklarını gördük. Bunların dışında, bu zaman diliminde just,yet ve already edatları da sıkça kullanılır. Bunları tanımak ve doğru kullanmak önemlidir.

 

Just: henüz, az önce, yeni

 

I have just finished my homework. (Ödevimi yeni bitirdim.)

 

Yet: daha, henüz. Genellikle olumsuz cümlelere eklenir ve cümlenin sonunda kullanılır.

 

The teacher hasn't arrived yet. (Öğretmen henüz gelmedi.)

 

Already: çoktan, önceden

 

The train has already left. (Tren çoktan kalktı.)

 

Dikkat edin!

 

Present Perfect Tense tamamlanmışlık belirten zaman ifadeleriyle kullanılmaz! Böyle durumlarda Present Perfect yerine Simple Past kullanmak gerekir.

 

Örnek:

 

YANLIŞ: I have been to school yesterday.

 

DOĞRU: I went to school yesterday.

 

Present Perfect yerine Simple Past kullandık.

 

Umarız Present Perfect Tense bu bilgiler ışığında biraz daha net anlaşılmıştır. İngilizceyi eksiksiz öğrenmek için gramer konularını kavramak kadar pratik yapmak ve kelime haznenizi genişletmek de önemlidir. Bunun için FONO Yayınları İngilizce online kurs ve İngilizce eğitim seti seçeneklerini incelemenizi tavsiye ederiz.

 

İngilizcede Past Perfect Tense Nedir, Nasıl Kullanılır: Detaylı Konu Anlatımıİngilizcede Past Perfect Tense geçmiş zamandan bahsederken kullanılan tenslerden bir tanesidir. Günlük hayatta diğer geçmiş fiil zamanlarına göre seyrek de kullanılsa doğru kullanımını kavramak oldukça önemlidir. Öncelikle, bu zamanın tam olarak Türkçe karşılığı olmadığını belirtmekte fayda var. Peki öyleyse, Past Perfect Tense hangi geçmiş zaman anlatımlarında kullanılır? Hep birlikte önce Past Perfect Tense nedir anladıktan sonra nasıl kullanıldığını örneklerle birlikte inceleyelim.

 

Past Perfect Tense nedir?

 

Past Perfect, geçmişte yaşanmış ve bitmiş olaylardan bahsederken kullanılır. Past Perfect, Türkçeye tam olarak çevrilemeyen bir kalıp olsa da –miş’li geçmiş zaman anlamı taşımaktadır.

 

Past perfect tense cümlelerde yapılan iş kesinlikle bitmiş olmalıdır. Dolayısıyla, cümleye basit geçmiş zamanda (Simple Past) gerçekleşen bir eylem ile başlanırsa, bu olaydan önce gerçekleşen bir durumu anlatmak için Past Perfect kullanılır.

 

Örnek:

 

I didn't go to the film. I had seen it already.
(Filme gitmedim. Daha önce görmüştüm.)

 

Bu örnek cümlede de görüldüğü gibi filmi seyretmiş olma eylemi önce gerçekleşmiştir. Önce geçmiş zamanda gerçekleşen eylem yani Simple Past ile cümle başlıyor. (Filme gitmedim.) Sonrasında ise, bu durumdan da önce gerçekleşen olay Past Perfect ile ifade ediliyor. (Daha önce görmüştüm.)

 

Daha fazla örnek cümle ile anlama netlik kazandırmadan önce Past Perfect Tense ile cümle yapılarına göz atalım.

 

Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi
I had played. (Ben oynamıştım.)I had not played. (Ben oynamamıştım.)Had I played? (Ben oynamış mıydım?)
You had played. (Sen oynamıştın.)You had not played. (Sen oynamamıştın.)Had you played? (Sen oynamış mıydın?)
He/She/It had played. (O oynamıştı.)He/She/It had not played. (O oynamamıştı.)Had he/she/it played? (O oynamış mıydı?)
We had played. (Biz oynamıştık.)We had not played. (Biz oynamamıştık.)Had we played? (Biz oynamış mıydık?)
You had played. (Siz oynamıştınız.)You had not played. (Sen oynamamıştın.)Had you played? (Siz oynamış mıydınız?)
They had played. (Onlar oynamışlardı.)They had not played. (Onlar oynamamıştı.)Had they played? (Onlar oynamışlar mıydı?)

 

Tablodaki örnek cümlede görüldüğü gibi Past Perfect Cümle yapısı oluşturmak için sırasıyla aşağıdaki formüller takip edilir:

 

Olumlu Cümle: Özne + Had + Yüklem (3. hâli) + Nesne

 

I + had + played + football.

 

Olumsuz Cümle: Özne + Had + Not + Yüklem (3. hâli) + Nesne

 

I +had not (hadn't) + played + football.

 

Soru Cümlesi: Had + Özne + Yüklem (3. hâli) + Nesne?

 

Had + I + played + football?

 

Kullanım Yerleri

 

Şimdi Past Perfect Tense’in kullanım yerlerine bakalım. Past Perfect Tense geçmişte ard arda gerçekleşen iki olaydan önce olanı anlatırken, geçmişte belirli bir eylem veya zamandan önceki süreci anlatırken, yapmayı planladığımız veya ümit ettiğimiz ancak yapamadığımız eylemleri anlatmak için kullanırız.

 

Geçmişte arda arda gerçekleşen iki olaydan önce olanı anlatırken

 

 

She had waved goodbye before she left. (Gitmeden önce el sallamıştı.)

 

Yukarıdaki cümlede eylemlerin oluş sırasına bakalım.

 

Birinci eylem: She had waved goodbye.

 

İkinci eylem: She left.

 

El sallama eylemi gitmeden önce gerçekleşmiştir.

 

Diğer örnekler:

 

We went shopping after we had finished work. (İşi bitirdikten sonra alışverişe gitmiştik.)

 

Ryan went to the party to see Carolin but she had left. (Ryan Carolin’i görmek için partiye gitti ama o gitmişti.)

 

They were broke, they had spent all their money. (Onlar beş parasızdı, tüm paralarını harcamışlardı.)

 

Geçmişte belirli bir eylem veya zamandan önceki süreci anlatırken

 

By the time I graduated, I had lived in Milan for over four years. (Mezun olduğumda, dört yılı aşkın süredir Milano'da yaşamış durumdaydım.)

 

She had been a doctor for 25 years when she got retired. (O emekli olduğunda 25 yıllık doktordu.)

 

We had known her for 10 years before she passed away. (O vefat ettiğinde onu 10 yıldır tanıyorduk.)

 

Geçmişte planlamış ama yapılmamış eylemleri anlatırken

 

I wanted ask a question to the teacher but she had already left. (Öğretmene soru sormak istedim ama çoktan gitmişti.

 

I had wanted to buy a pair of shoes but the store was closed. (Bir çift ayakkabı almak istemiştim ama dükkan kapalıydı.)

 

He hadn't scored high in the exam. (Sınavdan yüksek puan almamıştı.)

 

Umarız Past Perfect konusu daha net bir şekilde anlaşılmıştır. Daha detaylı bilgi edinmek ve pratik yapmak için FONO Yayınları sitemizden İngilizce kitap ve kurslarımızı inceleyebilirsiniz.

İngilizce Was Were Kullanımı, Örnek Cümleler

 

Was ve were İngilizcede çok sık kullanılan sözcüklerdir ve günlük hayatta sürekli karşımıza çıkarlar. Dolayısıyla, aralarındaki farkları ve kullanım alanlarını iyi kavramak önemlidir. Kısaca, was ve were nedir sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz: Was ve were "to be" fiilinin geçmiş zaman halleridir. Hangisini kullanacağımız eylemi gerçekleştiren özneye göre değişiklik gösterir. Genellikle, was tekil öznelerle, were çoğul öznelerle kullanılır. İstisnai durumlara dikkat etmek gerekir. Gelin bu yazımızda kullanım şekillerini ve alanlarını birlikte detaylı inceleyelim.

 

Was Were Kullanım Şekilleri

 

Bir durumu anlatırken was mı yoksa were mü kullanacağınıza karar verebilmek için özneye bakmamız gerekir.

 

Was‘ın birlikte kullanıldığı zamirler I, he, she ve it’dir. Were‘ün birlikte kullanıldığı zamirler you, we ve they‘dir.

 

Geniş ZamanGeçmiş Zaman
I amI was
You areYou were
He/she/it isHe/she/it was
We areWe were
You areYou were
They areThey were

 

Hangi zamirlerle was, hangi zamirlerle were kullanıldığını yukarıdaki tabloda gördük. Şimdi olumlu, olumsuz ve soru cümlelerindeki yapıları bir arada inceleyelim.

 

Was ve Were ile Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Yapıları

 

Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi
I was tired. (Ben yorgundum.)I was not tired. (Ben yorgun değildim.)Was I tired? (Ben yorgun muydum?)
You were tired. (Sen yorgundun.)You were not tired. (Sen yorgun değildin.)Were you tired? (Sen yorgun muydun?)
He/she/it was tired. (O yorgundu.)He/she/it was not tired. (O yorgun değildi.)Was he/she/it tired? (O yorgun muydu?)
We were tired. (Biz yorgunduk.)We were not tired. (Biz yorgun değildik.)Were we tired? (Biz yorgun muyduk?)
You were tired. (Siz yorgundunuz.)You were not tired. (Siz yorgun değildiniz.)Were you tired? (Siz yorgun muydunuz?)
They were tired. (Onlar yorgundu.)They were not tired. (Onlar yorgun değillerdi.)Were they tired? (Onlar yorgunlar mıydı?)

 

Olumlu Cümlelerde Kullanım

 

Kalıp: Özne + Yardımcı Fiil (was/ were) + Nesne/ Fiil + Zaman Eki

 

Örnek: My son + was + ill + yesterday. (Oğlum dün hastaydı.)

 

Olumsuz Cümlelerde Kullanım

 

Kalıp: Özne + Yardımcı Fiil (was/ were) + Olumsuzluk Eki (not) + Nesne/ Fiil + Zaman Eki

 

Örnek: He + was + not + very successful at school + last year. (Geçen sene okulda çok başarılı değildi.)

 

Soru Cümlelerinde Kullanım

 

Kalıp: Yardımcı Fiil (was/ were) + Özne + Nesne/ Fiil + Zaman Eki +?

 

Örnek: Were + your friends + at the party + two days ago +? (İki gün önce arkadaşların partide miydi?)

 

Was Were Kullanım Yerleri Nerelerdir?

 

Was ve were yardımcı fiilleri yukarıda da belirttiğimiz gibi geniş zaman çekimli am, is, are yardımcı fiillerinin past, yani geçmiş zaman halidir. Kısacası was ve were de aynı am, is are gibi ‘to be’ fiili çekimlenerek oluşturulur. Şimdi was were konu anlatımı ile kullanım alanlarını inceleyelim.

 

O halde was ve were nerelerde kullanılıyor?

 

Was ve were geçmiş zamanla ilgili konuşurken, past continuous tense ile yapılan cümlelerle ve dilek kipi olarak if ya da wish kalıplarının geçtiği cümlelerde kullanılır.

 

1. Geçmiş zamanla ilgili bir durumdan bahsederken:

 

Örnek: Elena was the guest speaker at the event last month. (Elena geçen ay etkinlikte misafir konuşmacıydı.)

 

2. Past Continuous Tense ile kurulan cümlelerde yardımcı fiil olarak:

 

Örnek: I was talking on the phone when you entered the house. (Sen eve girdiğinde telefonla konuşuyordum.)

 

3. Dilek kipi olarak if ya da wish kalıplarının geçtiği cümlelerde:

 

Örnek: I wish you were here with us. (Keşke burada bizimle olsaydın.)

 

If your mom wasn't angry she would't have yelled at you. (Annen kızgın olmasaydı, sana bağırmazdı.)

 

Was ve Were ile Kısa Cevaplar

 

Soru: Were you at home last night? (Dün gece evde miydin?)

 

Kısa cevaplar:

 

Yes, I was. (Evet)

 

No, I wasn't. (Hayır)

 

Soru: Were the babies crying? (Bebekler ağlıyor muydu?)

 

Kısa Cevaplar:

 

Yes, they were. (Evet)

 

No, they weren't. (Hayır)

 

 

İngilizcede "to be" fiilinin geçmiş zaman hali olan was/were sözcüklerinin ne olduklarını ve nasıl kullanıldıklarını kısaca özetledik. Aşağıdaki videomuzda geçmiş zamanla ilgili başka örnekler (02:00'dan başlayarak) bulabilirsiniz. Daha detaylı konu anlatımı ve İngilizceyi baştan sona öğrenmek için yayınlarımızı inceleyebilirsiniz.İngilizce Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)Present Continuous Tense Türkçedeki Şimdiki Zamanı ifade eder. Şu an gerçekleşmekte olan eylemleri anlatırken kullanılır. Present Continuous Tense İngilizcede günlük hayatta en sık kullanılan zamanlardan birisidir. Şimdi bununla ilgili dikkat edilmesi gereken konuları detaylı bir şekilde inceleyelim.

 

Öncelikle, bu zamanın cümle yapısına aşağıdaki tabloda göz atalım.

 

Present Continuous Tense Olumlu, Olumsuz, Soru Cümleleri Tablo

 

Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi
I am going. (Ben gidiyorum.)I am not going. (Ben gitmiyorum.)Am I going? (Ben gidiyor muyum?
You are going. (Sen gidiyorsun.)You are not going. (Sen gitmiyorsun.)Are you going? (Sen gidiyor musun?
He/She/It is going. (O gidiyor.)He/She/It is not going. (O gitmiyor.)Is he/she/it going? (O gidiyor mu?)
We are going. (Biz gidiyoruz.)We are not going. (Biz gitmiyoruz.)Are we going? (Biz gidiyor muyuz?)
You are going. (Siz gidiyorsunuz.)You are not going. (Siz gitmiyorsunuz.)Are you going? (Siz gidiyor musunuz?)
They are going. (Onlar gidiyorlar.)They are not going. (Onlar gitmiyorlar.)Are they going? (Onlar gidiyorlar mı?)

 

Tablodaki örnek cümlede de görüldüğü gibi Present Continuous ile cümle oluşturmak için sırasıyla aşağıdaki formüller takip edilir:

 

Olumlu cümle için: Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) + Fiil-ing + Nesne

 

I + am + going + home. (Eve gidiyorum.)

 

Olumsuz cümle için: Özne + Yardımcı Fiil (am, is are) + not + Fiil-ing + Nesne

 

I + am not + going + home. (Eve gitmiyorum.)

 

Soru Cümlesi için: Yardımcı Fiil (am, is are) + Özne + Fiil-ing + Nesne

 

Am + I + going + home? (Eve gidiyor muyum?)

 

Kullanım Yerleri

 

Şimdi Present Continuous Tense'in kullanım yerlerine bakalım. Bu zamanı konuşma anında gerçekleşen eylem ve durumlardan bahsederken, halen devam eden uzun süreli olaylar için, önceden planlanan ve yakın gelecekte gerçekleşecek olaylar için kullanırız.

 

I am riding a bike.
(Bisiklet sürüyorum.)

 

- Konuşma anında gerçekleşen eylem ve durumlar için:

 

My son isn't sleeping now. He is playing with his toys. (Oğlum şu an uyumuyor. 0yuncaklarıyla oynuyor.)

Are you going to the supermarket now? (Markete şimdi mi gidiyorsun?)

I am listening to the music. (Müzik dinliyorum.)

My mom is cooking pasta for lunch. (Annem öğle yemeği için makarna pişiriyor.)

 

- Halen devam eden uzun süreli olaylar için:

 

He is studying economy. (O ekonomi okuyor.)

 

I am learning English. (İngilizce öğreniyorum.)

 

They are working on a project. (Bir proje üzerinde çalışıyorlar.)

 

- Önceden planlanan ve yakın gelecekte gerçekleşecek olaylar için:

 

Are you coming with us tonight? (Bu gece bizimle geliyor musun?)

 

My daughter is moving to Italy. (Kızım bu yaz İtalya'ya taşınıyor.)

 

I am meeting with my friend later. (Sonra arkadaşımla buluşuyorum.)

 

Present Continuous Tense ile Kullanılmayan Fiiller

 

Bazı fiiller Present Continuous ile kullanılmaz. State Verbs olarak da adlandırılan bu fiiller +ing eki almazlar. Bu fiillerle gerçekleşen cümleler anlam olarak şimdiki zaman anlamını taşısa da Present Continuous tense cümle yapısıyla kullanılmazlar.

 

Örnek:

 

I am hating you. (YANLIŞ)

I hate you. (DOĞRU)

 

I am loving cookies. (YANLIŞ)

I love cookies. (DOĞRU)

 

State Verb'lerden bazılarını aşağıdaki listede görebilirsiniz.

 

Emotional State (Duygusal Durumlar)

 

love

like

hate

dislike

mind

want

care

fear

wish

prefer

appreciate

 

Mental State (Zihinsel Durumlar)

 

notice

know

remember

imagine

understand

recognize

forget

believe

suppose

think

 

Sense, Perception (Duyular, Algılama)

 

feel

smell

hear

taste

see

 

Diğer Fiiller

 

look

seem

appear

sound

be

have

İngilizce Saatler: AM PM nedir? Nasıl kullanılır?İngilizce saatler konusu İngilizceyi yeni öğrenenler için kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü Türkçeden farklı olarak, İngilizcede 24 saatlik saat dilimi kullanılmaz, onun yerine 12 saatlik dilim kullanılır. Sabahla akşam arasındaki farkı belirtmek için ise AM ve PM kısaltmaları kullanılır.

 

Tarihçiler bu sistemin ilk çıkış yerinin Mısır olduğuna inanırlar. Mısırlıların kullandığı 12 tabanlı sistem buna kanıt olarak gösterilir. Şu an ise ABD, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve Avustralya bu sistemin kullanıldığı bazı ülkelerdendir.

 

İngilizce saatlerin yazılışı da değişkenlik gösterebiliyor. Aşağıdaki şekillerde yazıldığını görebilirsiniz.

 

AM ve PM

am ve pm

A.M. ve P.M.

a.m. ve p.m.

 

AM ve PM Ne Anlama Geliyor, Nasıl Kullanılır?

 

AM ve PM kısaltmaları Latinceden alınmıştır. A.M yani “Ante Meridiem”, “öğleden önce” anlamına gelirken; P.M yani “Post Meridiem” ise “öğleden sonra” anlamına gelir.

 

Kısaca özetlemek gerekirse;

 

00:00 – 12:00 arasındaki zaman dilimlerini için “AM”,

 

12:00 – 00:00 arasındaki zaman dilimleri içinse “PM” kullanılır.

 

Örneğin; “4 pm” öğleden sonra 16:00’ı ifade ederken “3 am” gece yarısından sonraki 03:00’ı ifade etmektedir.

 

İngilizce AM PM Farkı ve 24 Saatlik Periyotla Karşılaştırmaları

 

24 Saatlik Periyot ve 12 Saatlik Periyot listesini aşağıda karşılaştırmalı olarak inceleyiniz. Böylece zihninizde daha fazla netlik kazanacaktır.

 

(24 Saatlik Periyot) – (12 Saatlik Periyot)

00.05 – 12.05 AM

01.00 – 01.00 AM

02.00 – 02.00 AM

03.00 – 03.00 AM

04.00 – 04.00 AM

05.00 – 05.00 AM

06.00 – 06.00 AM

07.00 – 07.00 AM

08.00 – 08.00 AM

09.00 – 09.00 AM

10.00 – 10.00 AM

11.00 – 11.00 AM

12.05 – 12.05 PM

13.00 – 01.00 PM

14.00 – 02.00 PM

15.00 – 03.00 PM

16.00 – 04.00 PM

17.00 – 05.00 PM

18.00 – 06.00 PM

19.00 – 07.00 PM

20.00 – 08.00 PM

21.00 – 09.00 PM

22.00 – 10.00 PM

23.00 – 11.00 PM

 

Öğlen ve Gece yarısı

 

Peki saat öğlen veya gece yarısı 12 olduğunda ne şekilde ifade edeceğiz? Birçok kaynağa göre gece yarısı 12 am, öğlen ise 12 pm olarak kullanır. Ancak, bu kurala göre söylense bile kafa karıştırıcı olabilir. Bunu önlemek için öğlen 12 yerine "12 noon", gece yarısı 12 yerine de "12 midnight demek daha risksiz olur.

 

It is noon. (Saat öğlen 12.)

It is midnight. (Saat gece yarısı 12.)

 

AM PM Farkı için Çeşitli Örnek Cümleler

 

What time is it? (Saat kaç?)

It is 9:00 am. (Saat sabah 9.)

I get up at 08:00 am every morning. (Her sabah saat 8'de kalkarım.)

We will be there at 4:00 pm. (Saat 16:00'da orada olacağız.)

I have dinner at 07:00 pm every evening. (Her akşam 7'de akşam yemeği yerim.)

 

İngilizce saatler konusu her ne kadar kafa karıştırıcı gibi gözükse, biraz pratik ile çok daha net anlaşılacaktır. Am pm farkı ile ilgili soru işaretiniz olursa bu yazımızdan rahatlıkla yararlanabilirsiniz. Farklı konular ile ilgili bilgi almak isterseniz diğer yazılarımızı inceleyebilir veya sayfamızdan İngilizce kitap ve kurs çeşitlerimize göz atabilirsiniz.