Almanca Cümleler

 

Almanca öğrenmeye yeni başlıyorsanız veya Almanya’ya turistik bir gezi planlıyorsanız Almanca cümleler kurabiliyor olmanız oldukça işinize yarayacaktır. Basit ve günlük hayatta sıkça rastlayacağınız Almancada en çok kullanılan cümle kalıpları konusunu sıkça tekrar etmenizde fayda var.

 

Almanca Cümleler

 

Almanca cümleler adlı konumuzda günlük hayata dair basit cümleleri kategorilere ayırarak öğreneceğiz. Kendinizi yeni arkadaşlara veya iş arkadaşlarına tanıtmaktan toplu taşımada gezinmeye veya kendinizi Almanca ifade etmeye zorlandığınızı bildirmeye kadar dilsel tüm temel ihtiyaçlarınızı karşılayacağını umarız! O halde lafı daha fazla uzatmadan, Almanca cümleler ile devam edelim.

 

DİL BİLME/SÖYLENENİ ANLAMA

 

Almanca konuşur musunuz? (bilir misiniz?)

Sprechen Sie Deutsch?

[şprehın-zi: doyç]

 

Hayır, Almanca konuşamam. (bilmem). 

Nein, ich spreche nicht Deutsch.

[nayn ih-şprehı niht doyç]

 

Almancayı biraz konuşurum.

Ich spreche ein bisschen Deutsch.

[ih-şprehı ayn-bishın doyç]

 

Beni anlıyor musunuz?

Verstehen Sie mich?

[ferşte:ın-zi: mih]

 

Sizi anlamıyorum.

Ich verstehe Sie nicht.

[ih-ferşte:ı zi niht]

 

Tekrarlar mısınız, lütfen?

Bitte, würden Sie wiederholen?

[bitı vürdın-zi: vi:dırho:lın]

 

Lütfen yavaş konuşunuz.

Bitte, sprechen Sie, langsam.

[bitı şprehın-zi: langza:m]

 

Anlamadım.

Ich habe nicht verstanden.

[ih-ha:bı niht ferştandın]

 

SELAMLAŞMA

 

Selam!

Hallo!

[halo:]

 

Nasılsınız?

Wie geht es Ihnen?

[vi:-ge:t-es i:nın]

 

İyiyim teşekkür ederim.

Es geht mir gut, danke.

[es ge:t mi:r gu:t dankı]

 

Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?

Danke gut. Und wie geht es Ihnen?

[dankı gu:t unt vi-ge:t-es i:nın]

 

Nasıl gidiyor?

Wie geht's?

[vi:-ge:ts]

 

Fena değil.

Nicht schlecht.

[niht şleht]

 

KENDİNİZ HAKKINDA

 

Adım ......'dir.

Ich heiße ......

[ih-haysı ......]

 

Türk'üm.

Ich bin ein Türke.

[ih-bin ayn türkı]

 

...... yaşındayım.

Ich bin ...... Jahre alt.

[ih-bin ...... ya:rı alt]

 

Ben öğrenci (doktor, öğret-men, işçi, ......)'yim.

Ich bin Schüler (Arzt, Leh-rer, Arbeiter, ......).

[ih-bin şü:lır (a:rtst, le:rır, arbaytır, ......)]

 

İstanbul'da oturuyorum.

Ich wohne in Istanbul.

[ih-vo:nı in istanbul]

 

BİLGİ EDİNME/YOL SORMA

 

Bana ...nın nerede olduğunu gösterebilir misiniz?

Können Sie mir zeigen, wo ...... ist?

[könın zi: mi:r tsaygın vo: ...... ist]

 

Oraya nasıl gidebiliriz?

Wie können wir dorthin gehen?

[vi: könın-vi:r dorthin ge:ın]

 

Danışma bürosu nerededir?

Wo ist das Informationsbüro?

[vo:-ist das informasyo:nsbüro:]

 

İstasyon ne kadar uzaktadır?

Wie weit ist der Bahnhof?

[vi:vayt ist de:r ba:nho:f]

 

Dükkânlar ne zaman açılır (kapanır)?

Wann werden die Geschäfte geöffnet (geschlossen)?

[van ve:rdın di-gışeftı gıöfnıt (gışlosın)]

 

Otobüs durağı nerede(dir)?

Wo ist die Bushaltestelle?

[vo:-ist di-bushaltıştelı]

 

En yakın banka nerededir?

Wo ist die nächste Bank?

[vo:-ist di-ne:hstı bank]

 

Nerede bir taksi bulabilirim?

Wo kann ich ein Taxi finden?

[vo:-kan-ih ayn taksi findın]

 

Otomobilimi nerede park edebilirim?

Wo kann ich mein Auto parken?

[vo:-kan-ih mayn auto parkın]

 

Müze (istasyon, park, ...) nerededir?

Wo ist das Museum (der Bahnhof, der Park ...)?

[vo:-ist das muze:um (de:r ba:nho:f, de:r park, ...)]

 

Giriş biletleri nereden alınabilir?

Wo kann man die Eintrittskarten bekommen?

[vo: kan-man di-ayntritskartın bıkomın]

 

... ne kadar uzaklıkta?

Wie weit ist ... ?

[vi-vayt ist ...]

 

RESTORANDA

 

Bugün akşam saat 8 için 4 kişilik rezervasyon yapabilir misiniz?

Können Sie bitte für heute Abend 8 Uhr einen Tisch für vier Personen reservieren?

[könın-zi: bitı fü:r hoytı a:bınt aynın tiş fü:r fi:r perzo:nın rezervi:rın]

 

Rezervasyon yaptırmıştık.

Wir hatten schon einen Tisch reserviert.

[vi:r hatın şo:n aynın tiş rezervi:rt]

 

Garson!

Herr Kellner!

[her kelnır]

 

Boş masanız var mı?

Haben Sie einen freien Tisch?

[ha:bın zi: aynın frayın tiş]

 

... istiyorum.

Ich möchte ... .

[ih-möhtı ...]

 

Evet, lütfen.

Ja, bitte.

[ya:-bitı]

 

Azıcık lütfen.

Ein wenig, bitte.

[ayn-ve:nig bitı]

 

ALIŞVERİŞTE

 

Yardımcı olur musunuz?

Können Sie mir helfen?

[könın-zi: mi:r helfın]

 

... var mı?

Gibt es ...?

[gipt-es ...]

 

Bunu beğenmedim.

Das hat mir nicht gefallen.

[das hat-mi:r niht gıfalın]

 

Bu hoşuma gitti.

Das gefällt mir.

[das gıfelt mi:r]

 

Bir prova edebilir miyim?

Kann ich es anprobieren?

[kan-ih-es anprobi:rın]

 

Bu ne kadar?

Was kostet das?

[vas kostıt das]

 

Sizde ... bulunur mu?

Haben Sie ...?

[ha:bın-zi: ...]

 

Hepsi bu kadar teşekkür ederim.

Danke, das ist alles.

[dankı das ist alıs]

 

 

Almanca öğrenirken işinize yarayacak bazı temel cümle kalıplarını gördük. Bu temel kalıplar hem iletişim kurmanızı kolaylaştıracak hem de dili kavramanıza yardımcı olacak. Bu cümlelerin yanı sıra öğreniminizi dilbilgisi kuralları ve kelime bilgisi ile de desteklerseniz kısa sürede basit düzeyde iletişim kuracak seviyeye gelebilirsiniz. Kelime bilgisi ile ilgili yazımıza da göz atmayı unutmayın. FONO - Almanca Kelimeler Konu Anlatımı

Farklı konulara göre listelediğimiz  Almanca Cümleler umarız keyifli ve faydalı olmuştur. Daha fazla cümle için Almanca Konuşma Kılavuzu kitabımıza göz atabilirsiniz. Ayrıca, Almancayı temelden öğrenmek veya sadece geliştirmek için çeşitli eğitim seti, kitap veya online kursları sayfamızdan inceleyebilirsiniz.