Blog arşivi

İngilizce Zamanlar (Tenseler) - İngilizcede Tüm Zamanlar Konu Anlatımı

İngilizcede Tüm Zamanlar (Tense): Konu Anlatımı

İyi İngilizce konuşabilmek için zamanları doğru öğrenmek çok önemlidir. Zamanlar (Tenses) konusunu doğru bir şekilde kavradığınızda ne seviyede olursanız olun sağlam bir iletişim kurabilirsiniz.

Bunun için, tüm İngilizce zamanları yani tensleri (tenses) bir arada göreceğiz. İlk önce İngilizce zamanları genel olarak ele alıp sonrasında pratik ve basit örneklerle konuyu detaylı bir şekilde öğreneceğiz.

İngilizce Zamanlar Kaç Tanedir?

İngilizcedeki tüm zamanlar altı temel kategoriye ayrılır:

 1. Geçmişle ilgili zamanlar
 2. Geçmişten günümüze uzanan zamanlar
 3. Şimdiki zaman
 4. Gelecekle ilgili zamanlar
 5. Geçmişten geleceğe uzanan zamanlar
 6. Geniş zaman

İngilizcede tüm zamanları altı kategoriye ayırarak bu zamanların altında yer alan tensleri anlamamız daha kolay olacaktır. Şimdi bu tenslerin tek tek isimlerini, ne anlattıklarını ve hangi durumlarda kullanıldıklarını göreceğiz. Her bir zaman için örnek cümleler vererek konuyu pekiştireceğiz.

 1. Geçmişle ilgili İngilizce zamanlar

Bu İngilizce zamanlar, geçmişte gerçekleşmiş ve bitmiş bugün ile ilgilisi olmayan olay ve durumları anlatırken kullanılır. Örneğin, tatile gittim ve döndüm. Yani, eylem gerçekleşti ve bitti. Böyle durumlarda bu kategorideki zamanlar kullanılır. Bu zamanlara ait tense isimleri aşağıdaki gibidir.

o   Past Simple

o   Past Continuous

o   Past Perfect

o   Past Perfect Continuous:

 1. Geçmişten günümüze uzanan İngilizce zamanlar

Bu bölümdeki İngilizce tensler geçmişte başlayıp şu ana kadar devam eden ya da yeni bitmiş eylem veya durumları anlatırken kullanılır. Eylemin kendisi tamamlanmış olsa bile etkisinin devam etmesi de yeterlidir. Örneğin, ödevimi önceden yaptım ama yapmış olmam hala geçerliliğini koruyor.

Bunun gibi durumlarda aşağıdaki zamanları kullanırız.

o   Present Perfect

o   Present Perfect Continuous

 1. İngilizce Şimdiki zaman

İngilizce Şimdiki Zaman şu an gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılır. Örneğin, ben şimdi kitap okuyorum cümlesi için bu zamanı kullanırız.

o   Present Continuous

 1. Gelecekle ilgili İngilizce zamanlar

Bu bölümdeki zamanlar gelecekle ilgili durum ve eylemleri ifade eder. Örneğin, okula gideceğim tarzı bir cümle için bu zamanları kullanırız.

o   Will

o   Be Going To

o   Future Continuous

 1. Geçmişten geleceğe uzanan İngilizce zamanlar

Bu bölümdeki tenseler geçmişten geleceğe uzanan bir zamanı anlatmak için kullanılır. Örneğin, “2040 yılı itibariyle 30 yıldır İtalya’da yaşıyor olacağım”. Yani, şu an veya geçmiş ile gelecekte bir zaman arasında sonuçlanmamış bir eylem veya olayı belirtir.

o   Future Perfect

o   Future Perfect Continuous

 1. İngilizce Geniş zaman

İngilizcede Simple Present Tense Türkçede ‘Geniş Zaman’ anlamına geliyor. Kullanımı da aynı Türkçedeki gibi hobilerden, alışkanlıklardan, genel doğrulardan bahsederken kullanılır. Tenis oynarım, Sabahları erken kalkarım gibi.

o   Present Simple

İngilizce Tüm Zamanlar ile İlgili Örnek Cümleler

Şimdi yukarıda sıraladığımız zamanları tek bir örnek cümle üzerinden nasıl oluşturulduklarını bir arada görelim. “Ödev yapmak” gibi basit bir cümle ile hem tekrar yapmış olalım, hem de cümle yapılarını öğrenelim.

 1. Geçmişle ilgili zamanlar

Past Simple: I did my homework. (Ödevimi yaptım.)

Past Continuous: I was doing my homework. (Ödevimi yapıyordum.)

Past Perfect: I had done my homework. (Ödevimi yapmıştım.)

Past Perfect Continuous: (Ödevimi yapıyordum.)

 1. Geçmişten günümüze uzanan zamanlar

Present Perfect: I have done my homework. (Ödevimi yaptım.)

Present Perfect Continuous: I have been doing my homework. (Ödevimi yapıyorum.) *Bir süredir anlamı taşır.

 1. Şimdiki zaman

Present Continuous: I am doing my homework. (Ödevimi yapıyorum.)

 1. Gelecekle ilgili zamanlar

Will: I will do my homework. (Ödevimi yapacağım.)

Be Going To: I am going to do my homework. (Ödevimi yapacağım.)

Future Continuous: I will be doing my homework. (Ödevimi yapıyor olacağım.)

 1. Geçmişten geleceğe uzanan zamanlar

Future Perfect: I will have done my homework. (Ödevimi yapmış olacağım.)

Future Perfect Continuous: I will have been doing my homework. (Ödevimi yapıyor olacağım.)

 • Geniş zaman

Present Simple: I do my homework. (Ödevimi  yaparım.)

İngilizce Zamanların Farkları

Bazı İngilizce zamanların karşılığı Türkçede yoktur. Eğer Türkçe çevirileri üzerinden öğrenirsek doğru zamanı kullanmakta sıkıntı yaşayabiliriz. Örneğin, İngilizcede gelecek zaman için hem “will” hem de “going to” kalıplarını kullanabiliriz. Halbuki, Türkçede geleceği ifade etmek için fiile –ecek/-acak eklerini eklememiz yeterli oluyor. Şimdi, İngilizcede çok karıştırılan zamanları ve bunları nasıl ayırt edebileceğimizi örnekler ile göreceğiz.

Past Simple ve Present Perfect Farkı

Bu iki zamanın Türkçe çevirileri aynıdır, ancak Past Simple ve Present Perfect arasında anlam bakımından çok büyük farklılıklar vardır. Past Simple geçmişi, Present Perfect günümüzü ilgilendirir.

Örneğin,

Past Simple: I lost my key. (Anahtarımı kaybettim.)

Present Perfect: I have lost my key. (Anahtarımı kaybettim.)

Yukarıdaki iki cümlenin çevirilerine baktığımızda anlam farklarını ayırt edemiyoruz. Bilmemiz gereken anlam farkı şu şekildedir: İlk cümle geçmişte belirli bir zamanda anahtarın kaybolduğunu ifade eder. Şu an kayıp olup olmadığı ile ilgili bir bilgi içermez. İkinci cümle ise anahtarın geçmişte kaybolduğunu ve günümüzde de hala kayıp durumda olduğunu bize anlatır.

Yani, Past Simple’da söylenen olaylar geçmişte olmuş ve günümüzde artık etkisi kalmamıştır. Ancak Present Perfect’te söylenen olaylar geçmişte olmasına rağmen günümüzü etkilemeye devam eder.

Past Continuous ve Past Perfect Continuous Farkı

Past Perfect geçmişte başlamış ve belli bir zamana kadar gerçekleşmiş olayları anlatmak için kullanırız. Past Perfect Continuous ise yine geçmişte başlamış ve belli bir zamana kadar gerçekleşmiş sürekli eylemlerden bahsedilirken kullanılır. Geçmişte belli bir zamana kadar yaptığımız, buradan sonra da yapmaya devam ettiğimiz eylemler için kullanırız.

o   Past Continuous: I was reading a book when my mom came. (Annem geldiğinde kitap okuyordum.)

o   Past Perfect Continuous: I had been reading a book for 2 hours when my mom came. (Annem geldiğinde iki saattir kitap okuyordum.)

Birinci cümle annem geldiği esnada kitap okuduğumu anlatıyor, ne zamandır okuduğumla ilgili bir bilgi içermiyor. Tam o esnada ne olduğunu anlatmaya yarıyor. İkinci cümlede ise annem vardığında iki saattir kitap okuduğumu ifade ediyor. Eylemin bir süredir devam ettiğini vurgulamak istediğimizde Past Continuous değil Past Perfect Continuous kullanmamız gerekir.

Will ve Be Going To Farkı

Bu iki kullanım kafa karıştırsa da aslında aralarında basit bir fark vardır. Planlanmamış, spontane gelişen kararlar için “will” kullanılır. Daha kesin ve planlı olayları anlatmak için “going to” kullanılır.

o   I will get a cup of tea. (Çay alacağım.)

o   I am going to go to the gym today. (Bugün spora gideceğim.)

İlk cümlede o an verilen bir karar söz konusu iken, ikinci cümle daha planlı bir eylemi anlatmaktadır.

Future Continuous ve  Future Perfect Continuous Farkı

Future Continuous gelecekte belirli bir anda gerçekleşecek olan eylemleri vurgularken, Future Perfect Continuous gelecekte gerçekleşecek bahsi geçen eylemin öncesindeki süreyi vurgular. Aradaki farkı anlamak için aşağıdaki örnekleri inceleyin.

o   Future Continuous: She will be sleeping at six o’clock.

o   Future Perfect Continuous: At six o’clock, she will have been sleeping for ten hours.

Umarız İngilizce Zamanlar konusu daha net bir şekilde anlaşılmıştır. Daha detaylı bilgi edinmek ve pratik yapmak için Yayınlar sayfasından  İngilizce kitap ve kurslarımızı inceleyebilirsiniz.

Yorumunuzu bırakın