İngilizce Was Were Kullanımı, Örnek Cümleler

 

Was ve were İngilizcede çok sık kullanılan sözcüklerdir ve günlük hayatta sürekli karşımıza çıkarlar. Dolayısıyla, aralarındaki farkları ve kullanım alanlarını iyi kavramak önemlidir. Kısaca, was ve were nedir sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz: Was ve were "to be" fiilinin geçmiş zaman halleridir. Hangisini kullanacağımız eylemi gerçekleştiren özneye göre değişiklik gösterir. Genellikle, was tekil öznelerle, were çoğul öznelerle kullanılır. İstisnai durumlara dikkat etmek gerekir. Gelin bu yazımızda kullanım şekillerini ve alanlarını birlikte detaylı inceleyelim.

 

Was Were Kullanım Şekilleri

 

Bir durumu anlatırken was mı yoksa were mü kullanacağınıza karar verebilmek için özneye bakmamız gerekir.

 

Was‘ın birlikte kullanıldığı zamirler I, he, she ve it’dir. Were‘ün birlikte kullanıldığı zamirler you, we ve they‘dir.

 

Geniş ZamanGeçmiş Zaman
I amI was
You areYou were
He/she/it isHe/she/it was
We areWe were
You areYou were
They areThey were

 

Hangi zamirlerle was, hangi zamirlerle were kullanıldığını yukarıdaki tabloda gördük. Şimdi olumlu, olumsuz ve soru cümlelerindeki yapıları bir arada inceleyelim.

 

Was ve Were ile Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Yapıları

 

Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi
I was tired. (Ben yorgundum.)I was not tired. (Ben yorgun değildim.)Was I tired? (Ben yorgun muydum?)
You were tired. (Sen yorgundun.)You were not tired. (Sen yorgun değildin.)Were you tired? (Sen yorgun muydun?)
He/she/it was tired. (O yorgundu.)He/she/it was not tired. (O yorgun değildi.)Was he/she/it tired? (O yorgun muydu?)
We were tired. (Biz yorgunduk.)We were not tired. (Biz yorgun değildik.)Were we tired? (Biz yorgun muyduk?)
You were tired. (Siz yorgundunuz.)You were not tired. (Siz yorgun değildiniz.)Were you tired? (Siz yorgun muydunuz?)
They were tired. (Onlar yorgundu.)They were not tired. (Onlar yorgun değillerdi.)Were they tired? (Onlar yorgunlar mıydı?)

 

Olumlu Cümlelerde Kullanım

 

Kalıp: Özne + Yardımcı Fiil (was/ were) + Nesne/ Fiil + Zaman Eki

 

Örnek: My son + was + ill + yesterday. (Oğlum dün hastaydı.)

 

Olumsuz Cümlelerde Kullanım

 

Kalıp: Özne + Yardımcı Fiil (was/ were) + Olumsuzluk Eki (not) + Nesne/ Fiil + Zaman Eki

 

Örnek: He + was + not + very successful at school + last year. (Geçen sene okulda çok başarılı değildi.)

 

Soru Cümlelerinde Kullanım

 

Kalıp: Yardımcı Fiil (was/ were) + Özne + Nesne/ Fiil + Zaman Eki +?

 

Örnek: Were + your friends + at the party + two days ago +? (İki gün önce arkadaşların partide miydi?)

 

Was Were Kullanım Yerleri Nerelerdir?

 

Was ve were yardımcı fiilleri yukarıda da belirttiğimiz gibi geniş zaman çekimli am, is, are yardımcı fiillerinin past, yani geçmiş zaman halidir. Kısacası was ve were de aynı am, is are gibi ‘to be’ fiili çekimlenerek oluşturulur. Şimdi was were konu anlatımı ile kullanım alanlarını inceleyelim.

 

O halde was ve were nerelerde kullanılıyor?

 

Was ve were geçmiş zamanla ilgili konuşurken, past continuous tense ile yapılan cümlelerle ve dilek kipi olarak if ya da wish kalıplarının geçtiği cümlelerde kullanılır.

 

1. Geçmiş zamanla ilgili bir durumdan bahsederken:

 

Örnek: Elena was the guest speaker at the event last month. (Elena geçen ay etkinlikte misafir konuşmacıydı.)

 

2. Past Continuous Tense ile kurulan cümlelerde yardımcı fiil olarak:

 

Örnek: I was talking on the phone when you entered the house. (Sen eve girdiğinde telefonla konuşuyordum.)

 

3. Dilek kipi olarak if ya da wish kalıplarının geçtiği cümlelerde:

 

Örnek: I wish you were here with us. (Keşke burada bizimle olsaydın.)

 

If your mom wasn't angry she would't have yelled at you. (Annen kızgın olmasaydı, sana bağırmazdı.)

 

Was ve Were ile Kısa Cevaplar

 

Soru: Were you at home last night? (Dün gece evde miydin?)

 

Kısa cevaplar:

 

Yes, I was. (Evet)

 

No, I wasn't. (Hayır)

 

Soru: Were the babies crying? (Bebekler ağlıyor muydu?)

 

Kısa Cevaplar:

 

Yes, they were. (Evet)

 

No, they weren't. (Hayır)

 

 

İngilizcede "to be" fiilinin geçmiş zaman hali olan was/were sözcüklerinin ne olduklarını ve nasıl kullanıldıklarını kısaca özetledik. Aşağıdaki videomuzda geçmiş zamanla ilgili başka örnekler (02:00'dan başlayarak) bulabilirsiniz. Daha detaylı konu anlatımı ve İngilizceyi baştan sona öğrenmek için yayınlarımızı inceleyebilirsiniz.Yorumunuzu bırakın