İngilizce Sözler - İngilizce Güzel, Anlamlı ve Özlü Sözler – Türkçe Anlamları ileİngilizce Sözler - İngilizce Güzel, Anlamlı ve Özlü Sözler

 

İngilizce Sözler yazımızda sevdiklerinize gönderebileceğiniz güzel, anlamlı ve özlü sözleri Türkçe karşılıkları ile bulabilirsiniz. En popüler İngilizce sözleri seçerek farklı durumlarda kullanabilmeniz için kategorilere ayırdık. Burada yer alan çevirilerin kolayca anlaşılması için gerçekteki anlamalarına en yakın Türkçe anlamları verilmiştir.

Birçok alanda özenle hazırlanmış İngilizce sözler listemizde İngilizce anlamlı sözler, İngilizce komik ve eğlenceli sözler, İngilizce aşk sözleri, İngilizce motivasyon sözleri ve ünlü kişilerin İngilizce sözlerini bulabilirsiniz.

 

İngilizce Anlamlı Sözler

 

Bir konuyla ilgili yazı yazarken alıntı yapabileceğiniz, bir konuşma esnasında, Instagram postunuzda, Twitter sayfanızda ya da sevdiklerinizle mesajlaşırken kullanabileceğiniz İngilizce kısa anlamlı sözler Türkçe açıklamalı için verilebilecek bazı örneklere göz atalım.

 

“No reason to stay is a good reason to go.”
“Kalmak için neden olmaması, gitmek için iyi bir nedendir."

 

“Just because my path is different doesn’t mean I’m lost.”

"Yolumun farklı olması, kaybolduğum anlamına gelmez."

 

 “Hope is the only thing stronger than fear.”

"Umut, korkudan daha güçlü olan tek şeydir."

 

 “A true test of character isn’t how you are on your best days but how you act on your worst days.”

"Gerçek bir karakter testi, en iyi günlerinizde nasıl olduğunuz değil, en kötü günlerinizde nasıl davrandığınızdır."

 

 “Having a soft heart in a cruel world is courage, not weakness.”

"Zalim bir dünyada yumuşak bir kalbe sahip olmak cesarettir, zayıflık değil."

 

“Doubt kills more dreams than failure ever will.”
"Şüphe başarısızlığın öldürebileceğinden çok daha fazla hayal öldürür."

 

 “Life is not about waiting for the storm to pass but learning to dance in the rain.”
"Hayat, fırtınanın geçmesini beklemek değil, yağmurda dans etmeyi öğrenmekle ilgilidir."

 

“A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for.”

"Limandaki bir gemi güvenlidir, ancak gemiler bunun için yapılmaz."

 

 “When you find no solution to a problem, it’s probably not a problem to be solved, but rather a truth to be accepted.”

"Bir soruna çözüm bulamadığınızda, muhtemelen bu çözülmesi gereken bir sorun değil, kabul edilmesi gereken bir gerçektir."

 

“The less you respond to negative people, the more peaceful your life will become.”

"Negatif insanlara ne kadar az tepki verirseniz, hayatınız o kadar huzurlu olur."

 

“The secret to happiness is to never expect anything from anyone, then you will never be disappointed.”

"Mutluluğun sırrı asla kimseden bir şey beklememek, o zaman asla hayal kırıklığına uğramayacaksınız."

 

 “A meaningful silence is always better than a meaningless words.”

"Anlamlı bir sessizlik her zaman anlamsız bir kelimeden daha iyidir."

 

“A good friend knows all your best stories. A best friend has lived them with you.”

“İyi bir arkadaş tüm iyi anılarınızı bilir. En iyi arkadaş onları sizinle yaşar.”

 

“Love the life you live. Live the life you love.”

“Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayatı yaşa.”

 

“They can kill the dreamer, but they can never kill the dream.”

“Hayalperesti öldürebilirler ama hayali asla.”

 

 

İngilizce komik ve eğlenceli sözler

 

Arkadaş ortamlarında ve sosyal medya paylaşımlarınızda İngilizce komik ve eğlenceli sözler ile hem İngilizcenizi ilerletip hem de beğeni toplayabilirsiniz.

 

 ‘‘Life is short. Smile while you still have teeth.’’
”Hayat kısa. Henüz dişlerin varken gülümse.”

 

 ‘‘Every weekend I do what I love most, absolutely nothing!’’
‘‘Her hafta sonu en çok sevdiğim şeyi yapıyorum, kesinlikle hiçbir şey!”

 

 ‘‘I am nobody. Nobody is perfect. I am perfect.’’

‘‘Ben hiç kimseyim. Hiç kimse mükemmel değildir. Ben mükemmelim.’’

 

“Before you marry a person, you should first make them use a computer with slow Internet to see who they really are.”

"Bir kişiyle evlenmeden önce, gerçekte kim olduklarını görmek için önce yavaş İnternet'e sahip bir bilgisayar kullanmalarını sağlamalısınız."

 

 “I love being married. It’s so great to find that one special person you want to annoy for the rest of your life.”

“Evli olmayı seviyorum. Ömrünün geri kalanında kızdırmak isteyeceğin o özel kişiyi bulmak çok güzel. "

 

“I walk around like everything’s fine, but deep down, inside my shoe, my sock is sliding off.”

"Her şey yolundaymış gibi dolaşıyorum ama derinlerde, ayakkabımın içinde çorabım kayıyor."

 

“If I’m not back in five minutes, just wait longer.”

"Beş dakika içinde dönmezsem, biraz daha bekleyin."

 

“Knowledge is like underwear. It is useful to have it, but not necessary to show it off.”

“Bilgi iç çamaşırı gibidir. Kullanması yararlıdır, fakat göstermeye gerek yoktur.”

 

“If at first you don’t succeed, destroy all evidence that you tried.”

“Eğer ilk denemenizde başarısız olmuşsanız, denediğiniz tüm delilleri yok edin.”

 

İngilizce Arkadaşlık Sözleri

 

Arkadaşınıza olan sevginizi farklı bir şekilde ifade etmeye ne dersiniz? Arkadaşlık üzerine söylenmiş en güzel sözlerden oluşan ve arkadaşlarınızı kesinlikle mutlu edecek İngilizce arkadaşlık sözleri ve Türkçe anlamları için örnekleri inceleyelim.

 

“A friend is someone who knows all about you and still loves you!”

Bir arkadaş hakkınızda her şeyi bilen ve sizi hala sevendir.

 

“A good friend knows all your best stories. A best friend has lived them with you.”

İyi bir arkadaş tüm iyi anılarınızı bilir. En iyi arkadaş onları sizinle yaşar.

 

“Sometimes being with your best friend is all the therapy you need.”

"Bazen en iyi arkadaşınla olmak ihtiyacın olan tek terapidir."

 

“A friend can tell you things you don’t want to tell yourself.” — Frances Ward Weller

"Bir arkadaş sana kendi kendine söylemek istemediğin şeyleri söyleyebilir." - Frances Ward Weller

 

“My best friend is the one who brings out the best in me.” — Henry Ford

"İçimdeki en iyiyi ortaya çıkaran en iyi arkadaşımdır." - Henry Ford

 

“There are friendships imprinted in our hearts that will never be diminished by time and distance.” — Dodinsky

"Kalplerimizde, zaman ve mesafe ile asla eksilmeyecek dostluklar var." – Dodinsky

 

“A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.” — Walter Winchell

"Gerçek bir arkadaş, dünyanın geri kalanı dışarı çıktığında içeri giren kişidir." - Walter Winchell

 

İngilizce Motivasyon Sözleri

 

Kendimizi veya bir başkasını motive ederken zorlandığımız zamanlar oluyor ve bazen motive olmanın en iyi yollarından biri de bunu bir söz ile pekiştirmektir.  İngilizce motivasyon sözleri, motive olmak için oldukça faydalıdır.

 

“If you can dream it, you can do it.”

“Bir şeyi hayal edebiliyorsan, yapabilirsin.”

 

“The secret of getting ahead is getting started.”

“İleriye gitmenin yolu başlamaktır.”

 

“Work for a cause, not for applause. Live life to express, not to impress.”

Alkış için değil, bir amaç için çalış. İnsanları etkilemek için değil, kendini ifade etmek için yaşa."

 

“Courage is knowing what not to fear.”

"Cesaret neyden korkulmaması gerektiğini bilmektir."

 

 “You have to fight through some bad days to earn the best days of your life.”

“Hayatının en güzel günlerini kazanmak için bazı kötü günlerde savaşmalısın.”

 

“The biggest mistake you could ever make is being too afraid to make one.”

"Yapabileceğin en büyük hata, hata yapmaktan çok korkmaktır."

 

“Sometimes what you’re most afraid of doing is the very thing that will set you free.”

"Bazen yapmaktan en çok korktuğunuz şey sizi özgür bırakacak şeydir."

 

“The way to get started is to quit talking and begin doing.”

“Başlamanın yolu konuşmayı bırakıp yapmaya başlamaktır.”

 

 “Failure is not the opposite of success; it’s part of success.”

“Başarısızlık başarının tam tersi değildir; bu başarının bir parçasıdır.”

 

 

İngilizce Aşk Sözleri

 

Aşkınızı ifade etmek için bazen bir bakış, bazen bir şarkı bazen de sadece seni seviyorum demek yeterli. Ancak, daha önce söylenmiş güzel ve anlamlı  İngilizce aşk sözleri ile de pekâlâ işe yarayabilir. Bazı örneklere göz atalım.

 

“I need you like a heart needs a beat.”

“Sana bir kalbin atmaya ihtiyacı olduğu gibi ihtiyacım var.”

 

 “I love you for all that you are, all that you have been and all that you will be.”

"Seni olduğun her şeyden, olduğun her şeyden ve olacağın her şeyden dolayı seviyorum."

 

“I’ve tried so many times to think of a new way to say it, and it’s still I love you.” —Zelda Fitzgerald

"Bunu söylemenin yeni bir yolunu bulmayı pek çok kez denedim ve bu hâlâ seni seviyorum." —Zelda Fitzgerald

 

 

“I love you and that’s the beginning and end of everything.” —F. Scott Fitzgerald

“Seni seviyorum ve bu her şeyin başlangıcı ve sonu.” -F. Scott Fitzgerald

 

“If you remember me, then I don’t care if everyone else forgets.” —Haruki Murakami

"Beni hatırlarsan, o zaman herkesin unutması umurumda değil." -Haruki Murakami

 

“Love is when you sit beside someone doing nothing, yet you feel perfectly happy.” 

"Aşk, hiçbir şey yapmayan birinin yanına oturduğunuzda, yine de tamamen mutlu hissetmenizdir.">

 

 “You are, and always have been, my dream.”―Nicholas Sparks

"Sen şimdi ve her zaman rüyam oldun." - Nicholas Sparks

 

“Our love is like the wind. I can’t see it, but I can feel it

Aşkımız rüzgar gibidir. Göremiyorum ama hissedebiliyorum.

 

”Loving you never was an option. It was a necessity.” — Truth Devour

“Seni sevmek asla bir seçenek değildi. Bu bir gereklilikti. "

 

 

İngilizce Ünlü Sözleri

 

Dünya çapında tanınmış ünlü isimlere ait anlamlı İngilizce sözler oldukça ilgi çekicidir. Hayran olduğumuz bir ünlü veya kendi alanında önemli başarılar elde etmiş bir kişinin söylediği söz çok değerlidir. Öyleyse, İngilizce ünlü sözler neler, kimler söylemiş, anlamları ile birlikte göz atalım.

 

“To live is the rarest thing in the world. Most people just exist.” – Oscar Wilde

"Yaşamak dünyadaki en nadir şeydir. Çoğu insan sadece var olur. "

 

 “Do what you have to do until you can do what you want.” – Oprah Winfrey

"İstediğini yapana kadar yapman gerekeni yap." -

 

"The way to get started is to quit talking and begin doing." -Walt Disney

 "Başlamanın yolu konuşmayı bırakıp yapmaya başlamaktır."

 

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma – which is living with the results of other people's thinking." -Steve Jobs

"Zamanınız sınırlıdır, bu yüzden başka birinin hayatını yaşayarak boşa harcamayın. Başka insanların düşüncelerinin sonuçlarıyla yaşamak olan dogmaya kapana kısılmayın."

 

"Life is what happens when you're busy making other plans." -John Lennon

"Hayat, başka planlar yapmakla meşgul olduğunuzda olan şeydir."

 

"The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall." -Nelson Mandela

 "Yaşamanın en büyük ihtişamı asla düşmemekte değil, her düştüğümüzde yükselmektir."

 

"It is during our darkest moments that we must focus to see the light." -Aristotle

"Işığı görmek için odaklanmamız gereken en karanlık anlarımızdır."

 

A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. - Jim Morrison

“Dost, sana kendin olma özgürlüğünü tamamen tanıyan kişidir.”

 

Farklı konulara göre listelediğimiz özlü, anlamlı İngilizce Güzel sözler umarız keyifli ve faydalı olmuştur. Daha fazla İngilizce söz için İngilizce Deyimler kitabımıza göz atabilirsiniz. Ayrıca, İngilizceyi temelden öğrenmek veya sadece geliştirmek için çeşitli eğitim seti, kitap veya online kursları sayfamızdan inceleyebilirsiniz.