İngilizce Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)Present Continuous Tense Türkçedeki Şimdiki Zamanı ifade eder. Şu an gerçekleşmekte olan eylemleri anlatırken kullanılır. Present Continuous Tense İngilizcede günlük hayatta en sık kullanılan zamanlardan birisidir. Şimdi bununla ilgili dikkat edilmesi gereken konuları detaylı bir şekilde inceleyelim.

 

Öncelikle, bu zamanın cümle yapısına aşağıdaki tabloda göz atalım.

 

Present Continuous Tense Olumlu, Olumsuz, Soru Cümleleri Tablo

 

Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi
I am going. (Ben gidiyorum.)I am not going. (Ben gitmiyorum.)Am I going? (Ben gidiyor muyum?
You are going. (Sen gidiyorsun.)You are not going. (Sen gitmiyorsun.)Are you going? (Sen gidiyor musun?
He/She/It is going. (O gidiyor.)He/She/It is not going. (O gitmiyor.)Is he/she/it going? (O gidiyor mu?)
We are going. (Biz gidiyoruz.)We are not going. (Biz gitmiyoruz.)Are we going? (Biz gidiyor muyuz?)
You are going. (Siz gidiyorsunuz.)You are not going. (Siz gitmiyorsunuz.)Are you going? (Siz gidiyor musunuz?)
They are going. (Onlar gidiyorlar.)They are not going. (Onlar gitmiyorlar.)Are they going? (Onlar gidiyorlar mı?)

 

Tablodaki örnek cümlede de görüldüğü gibi Present Continuous ile cümle oluşturmak için sırasıyla aşağıdaki formüller takip edilir:

 

Olumlu cümle için: Özne + Yardımcı Fiil (am, is, are) + Fiil-ing + Nesne

 

I + am + going + home. (Eve gidiyorum.)

 

Olumsuz cümle için: Özne + Yardımcı Fiil (am, is are) + not + Fiil-ing + Nesne

 

I + am not + going + home. (Eve gitmiyorum.)

 

Soru Cümlesi için: Yardımcı Fiil (am, is are) + Özne + Fiil-ing + Nesne

 

Am + I + going + home? (Eve gidiyor muyum?)

 

Kullanım Yerleri

 

Şimdi Present Continuous Tense'in kullanım yerlerine bakalım. Bu zamanı konuşma anında gerçekleşen eylem ve durumlardan bahsederken, halen devam eden uzun süreli olaylar için, önceden planlanan ve yakın gelecekte gerçekleşecek olaylar için kullanırız.

 

I am riding a bike.
(Bisiklet sürüyorum.)

 

- Konuşma anında gerçekleşen eylem ve durumlar için:

 

My son isn't sleeping now. He is playing with his toys. (Oğlum şu an uyumuyor. 0yuncaklarıyla oynuyor.)

Are you going to the supermarket now? (Markete şimdi mi gidiyorsun?)

I am listening to the music. (Müzik dinliyorum.)

My mom is cooking pasta for lunch. (Annem öğle yemeği için makarna pişiriyor.)

 

- Halen devam eden uzun süreli olaylar için:

 

He is studying economy. (O ekonomi okuyor.)

 

I am learning English. (İngilizce öğreniyorum.)

 

They are working on a project. (Bir proje üzerinde çalışıyorlar.)

 

- Önceden planlanan ve yakın gelecekte gerçekleşecek olaylar için:

 

Are you coming with us tonight? (Bu gece bizimle geliyor musun?)

 

My daughter is moving to Italy. (Kızım bu yaz İtalya'ya taşınıyor.)

 

I am meeting with my friend later. (Sonra arkadaşımla buluşuyorum.)

 

Present Continuous Tense ile Kullanılmayan Fiiller

 

Bazı fiiller Present Continuous ile kullanılmaz. State Verbs olarak da adlandırılan bu fiiller +ing eki almazlar. Bu fiillerle gerçekleşen cümleler anlam olarak şimdiki zaman anlamını taşısa da Present Continuous tense cümle yapısıyla kullanılmazlar.

 

Örnek:

 

I am hating you. (YANLIŞ)

I hate you. (DOĞRU)

 

I am loving cookies. (YANLIŞ)

I love cookies. (DOĞRU)

 

State Verb'lerden bazılarını aşağıdaki listede görebilirsiniz.

 

Emotional State (Duygusal Durumlar)

 

love

like

hate

dislike

mind

want

care

fear

wish

prefer

appreciate

 

Mental State (Zihinsel Durumlar)

 

notice

know

remember

imagine

understand

recognize

forget

believe

suppose

think

 

Sense, Perception (Duyular, Algılama)

 

feel

smell

hear

taste

see

 

Diğer Fiiller

 

look

seem

appear

sound

be

have

Yorumunuzu bırakın