60 YILA YAKIN TECRÜBENİN SAĞLADIĞI GÜVENCEYLE İTALYANCA ÖĞRENİN!

1953 yılından bu yana, hem Türkiye’de hem de dünyada yüz binlerce kişi FONO ile yabancı dil öğrendi. Siz de FONO ile yabancı dil öğrenmenin getirdiği faydalardan yararlanın.
TEMEL İTALYANCA - Seviye 1, 2
Temel İtalyanca kursu bu dili hiç bilmeyenlere veya başlangıç seviyesinde olanlara yöneliktir. Kurs bitiminde İtalyanca'yı günlük yaşamda düzgün ve anlaşılır şekilde kullanma yeteneği kazanır, temel dilbilgisi kurallarını öğrenirsiniz.
  • ÖĞRETİM ŞEKLİ
  • SERTİFİKALAR
  • KURS PROGRAMI

- Kurslarımız en uygun koşullarla yaşam boyu öğrenim olanağı sağlayan Açıköğretim yöntemiyle verilmektedir.

- Öğrencinin kurs süresince yararlanacağı ana ders kitapları ve yardımcı materyaller kurs başında topluca gönderilir. Öğrenci takıldığı veya daha ayrıntılı bilgi istediği konularda telefonla veya internet üzerinden izlediği kursun öğretmeniyle görüşerek sorularının cevabını alır. Ara sınavlarla öğrencinin çalışmaları kontrol edilir, gerektiğinde öğretmeni tarafından uyarılarak her şeyin tam ve doğru olarak öğrenilmesi sağlanır.

- Bu şekil çalışma, kurs sonuna kadar devam eder. Kurs sonunda öğrenci, bitirme sınavına katılarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Kurs Bitirme Belgesi alır.

- Kurslarımızı bitiren öğrenciler kurumdan iki çeşit belge alırlar. Bunlardan ilki Kurs İzleme Sertifikası'dır. Ara sınavların tamamını yapıp kuruma gönderen öğrenciler başka bir sınava tabi olmaksızın Kurs İzleme Sertifikasını almaya hak kazanırlar.

- Öğrencinin kursu başarıyla tamamlamış olduğunu gösteren belge ise Kurs Bitirme Belgesi'dir. Her yıl yurtiçinde ve yurtdışında, öğrencilerin yoğun olarak bulundukları birçok merkezde Milli Eğitim Bakanlığı’nın gözetiminde yapılan sınavlar sonucu başarılı olan öğrenciler bu belgeyi almaya hak kazanırlar. Bu belge öğrencinin bilgisini kanıtlayabileceği resmi bir belgedir.

- Öğrenci kendisi için uygun olan zamanda, hemen şimdi de kursa başlayabilir.

- Kursun normal süresi bir yıldır. Bu süre, öğrencinin ön bilgisine ve öğrenme hızına göre kısalabilir.

- Öğrenci derslerini kendisi için uygun olan yer ve zamanda, başka kişilere ve saatlere bağlı kalmaksızın kendi yaptığı programa uygun olarak çalışabilir.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN ONAYLI KURS BİTİRME BELGESİ

FONO, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetini resmi bir kimlikle sürdürmektedir. Kurs bitirme sınavını başarıyla geçen herkes M.E.B. onaylı sertifika almaya hak kazanır.
EĞİTİM SİSTEMİMİZ
Görsel - İşitsel - İnteraktif
Açıköğretim sistemine göre tasarlanmış yabancı dil kurslarımız görsel, işitsel ve interaktif öğelerle zenginleştirilmiştir.
REFERANSLARIMIZ
FONO, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve onların yakınlarına altı yıl süreyle FONO kurslarıyla yabancı dil eğitimi vermiştir.